Vigtig information

Vær særligt opmærksom på at:

– Hvis du skifter til en anden køreskole under forløbet, vil din elev konto blive opgjort og evt. overskydende beløb vil blive udbetalt.
Er din saldo negativ (du skylder Alhedens Køreskole penge) vil du blive opkrævet det skyldige beløb
.
– Der kan være ventetid hos borgerservice, politi eller embedslæge, hvis du skal have en særlig godkendelse i forbindelse med lægeerklæringen fx pga. sygdom eller handicap

– Tidsfrister for undervisning og prøver, hvis du pludselig må holde pause eller bliver forsinket under vejs.

– Hold styr på din lektionsplan. En mangelfuld lektionsplan kan både betyde bøde, og at du ikke kan komme til køreprøve.

– Inden 1. teori lektion betales halvdelen af  prisen for lovpakken. Det resterende beløb betales inden lektion 12.

– Lægeattest og kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp medbringes ved 1. mødegang.

– Hvis du er under 18 år, skal der også medbringes samtykkeerklæring, med underskrift af begge forældre.

– Der er ikke garanti for at du kan bestå en køreprøve efter endt undervisning af lovpakken